Wie zijn we? Wat doen we?

De ATP-raad ontstond in 1972 als een vereniging van facultaire ATP-vertegenwoordigers die zich beter wilden informeren over personeels- en bestuurszaken en die - waar mogelijk - input wilden geven aan het bestuur van de Universiteit Gent.

Anno 2023 is deze basisgedachte nog steeds aanwezig, al staat de ATP-raad vandaag open voor alle geëngageerde ATP‘ers die willen meedenken en -doen, ongeacht of ze in een faculteit of centrale administratie werkzaam zijn en ongeacht hun ideologische achtergrond.

De ATP-raad komt tweemaandelijks samen. Naast deze vergaderingen organiseert de ATP-raad ook andere activiteiten. Zo nodigen we af en toe UGent-collega‘s uit die vanuit eigen expertise toelichting geven over een specifiek thema. Of we gaan in gesprek met het centraal bestuur om zo informatie/ideeën uit te wisselen (in 2 richtingen).

Op die manier stimuleert de ATP-raad ATP‘ers om de slogan van onze Alma Mater ‘Durf Denken’ mee in de praktijk om te zetten en geeft ze een aanzet om de samenwerking binnen onze universiteit te vergroten.

[ lees hier de volledige visietekst PDF]

activiteiten

Vergaderingen

Andere activiteiten

ATP-raad op